PROCESY

Temperatura, światło i tlen są wrogami oliwy z oliwek, ponieważ zagrażają jej cennym właściwościom odżywczym i organoleptycznym. 

W ostatnich latach Olitalia wiele zainwestowała w to, aby ograniczyć negatywny wpływ, jaki czynniki te (temperatura, światło i tlen) wywierają na jakość naszych produktów. 
Nasze najnowszej generacji urządzenie jest jednym z niewielu urządzeń we Włoszech wyposażonych w „System kontroli jakości i temperatury”. 
Wewnątrz izolowanych zbiorników, w których przechowuje się oliwę z pierwszego tłoczenia, jest utrzymywana stała temperatura 16–18°.
Nowy dwufazowy filtr niskiej temperatury (ang. „2 steps Low Temp Filter”) pomaga utrzymywać stałą temperaturę w trakcie procesu filtracji, zapobiegając nagłym skokom temperatury, które są częstym problemem podczas procesu filtracji klasycznej.
Dzięki zastosowaniu azotu w trakcie tego procesu oraz w czasie składowania oliwy obecność tlenu (zarówno tlenu ciekłego, jak i tego wewnątrz zbiornika) zostaje znacząco ograniczona; w ten sposób zachowywane są wszystkie właściwości oliwy.
Niskociśnieniowe systemy pompowania oraz przewody ze stali nierdzewnej gwarantują wysoką jakość i bezwzględną czystość naszych produktów.