RÓWNOWAGA ŚRODOWISKOWA

Troskliwe spojrzenie na planetę, począwszy od najmniejszych szczegółów. 

Zrównoważony rozwój to wartość, którą należy realizować w sposób kompleksowy. Można ją wdrażać na różnych płaszczyznach i poziomach, lecz motywem przewodnim, który dodaje skrzydeł każdemu działaniu, jest miłość do życia.
Wiąże się z tym odpowiedzialność za każą decyzję podejmowaną w przedsiębiorstwie, dzięki czemu wartością nadrzędną staje się szacunek dla naszej planety oraz jej ochrona. 
Troska o środowisko naturalne i zdrowie człowieka jest wpisana w nasz sposób pracy, więc można ją odnaleźć zarówno w głównych strategiach, jak i najprostszych gestach każdego z nas. 
Od słów do czynów. W ostatnich latach wdrożyliśmy szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla. Na przykład udało nam się znacząco ograniczyć masę papierowych opakowań butelek PET: teraz są one wykonane z papieru FSC. Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i słuszne etycznie, gdyż pomaga zarządzać światowymi zasobami leśnymi z zachowaniem zasad równowagi środowiskowej. 

Obecnie we współpracy z Uniwersytetem Bolońskim (Alma Mater Studiorum) opracowujemy jednolity system oceny cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment — LCA), umożliwiający analizę zużycia CO2 w procesach produkcji.