ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Raste onaj ko se hrani inovacijama 

Svake godine ulažemo mnogo u inovacije: kreiranje novih proizvoda, razvoj tehnologije u okviru naše strukture, smanjenje potrošnje i uticaja na životnu sredinu. 

Ulaganje u istraživanje i razvoj je naš svakodnevni princip jer verujemo da nam poboljšanje poslovanja ne omogućava samo inovativna energija, već i pozitivna energija koja nas podstiče da budemo sve bliži klijentima iz celog sveta - prava velika porodica Olitalia - sa rešenjima na nivou njihovih brojnih iščekivanja po pitanju dobrobiti, kvaliteta i sigurnosti.