PARTNERSTVO

Olitalia sarađuje sa institucijama, organizacijama i velikim imenima prilikom kreiranja projekata ili učestovanja u projektima koji su namenjeni profesionalcima, firmama, potrošačima i zainteresovanima. Centralni deo partnerstva čine volja za širenjem kulture dobre italijanske hrane i briga o sigurnosti ishrane i dobrostanju.

ASSITOL

ASSITOL: fza nadgledanje aspekata međunarodnog prava koje se tiče sektora ulja i sirća (uz aktivno prisustvo u Odboru ASSITOL)

O.N.A.O.O.

NACIONALNA ORGANIZACIJA STRUČNJAKA ZA UKUS MASLINOVOG ULJA: za nadgledanje kvaliteta, ukusa i novih tendencija u ukusu ulja i odgovarajuće procedure. 

I.O.C.

INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL: za usklađivanje sa strogim pravilima i standardima kvaliteta u celom svetu.   APCI

UDRUŽENJE PROFESIONALNIH ITALIJANSKIH KUVARA: za istraživanje novih gastronomskih kombinacija i profesionalno korišćenje ulja i sirća u kulinarstvu

CHAMBERS OF COMMERCE

TRGOVINSKA KOMORA: za mogućnost međunarodne promocije Italije i italijanskih proizvoda.