ZAŠTITA OKOLINE

Pažnja usmerena na planetu, polazeći od detalja. 

Održivost je vrednost življenja sa dubokim značajem: može da se ostvari na više načina i nivoa, ali strast življenja je ideja vodilja koja pokreće svaki korak. 
To je odgovornost koja usmerava svaku unutrašnju odluku kompanije do te mere da je postala osnovna vrednost: poštovanje i očuvanje planete. 
Briga o okolini i zdravlju ljudi je deo našeg načina rada i prirodno se nalazi u najvažnijim strategijama, kao i u osnovnim postupcima svakoga od nas. 

Od reči do činjenica. Poslednjih godina smo primenili niz mera za uštedu energije koje su smanjile emisiju ugljen-dioksida. Na primer: značajno smo smanjili težinu kartonskog pakovanja PET flaša: sada su od FSC pakovanja, što je ekološko i etički ispravno rešenje jer potpomaže ekološko održivo korišćenje svetskih šuma.
U saradnji sa partnerima „Alma Mater Studiorum“ iz Bolognje, razvijamo jedinstveni LCA (Life Cycle Assessment – procena životnog ciklusa), koji analizira potrošnju ugljen-dioksida u proizvodnim procesima.