MISIJA IZVRSNOSTI

Tokom rada smo uvek posebnu pažnju posvećivali stalnom unapređenju tehnike i znanja. Tokom poslednjih nekoliko godina, kompanija je posebno uložila u tehnologiju i postrojenje kako bi tržištima ponudila najviši nivo kvaliteta i bezbednosti. Nova proizvodna traka za presvlačenje PET ambalaže dostiže brzinu punjenja veću od 18.000 flaša na sat. Danas, 7 proizvodnih linija daje ukupan kapacitet od 60.000 flaša na sat, što obezbeđuje kompaniji Olitalia vodeću ulogu na italijanskom i svetskom tržištu. Druga važna ulaganja su novi sistem „Quality Controlled Temperature“ (Kontrolisana temperatura za kvalitet), koji predviđa stalnu temperaturnu regulaciju ulja i na taj način ih čuva od temperaturnih oscilacija obezbeđujući postojanost organoleptičkih svojstava, čulnih i hranljivih; dve faze sistema za filtriranje pri niskoj temperaturi; oblast namenjena odležavanju balzamiko sirćeta u hrastovim bačvama.