PROCESI

Temperatura, svetlost i kiseonik su neprijatelji maslinovog ulja jer narušavaju neprocenjiva organoleptička i hranljiva svojstva.Poslednjih godina, kompanija Olitalia je uložila mnoštvo resursa u smanjenje negativnog uticaja koji ovi faktori (temperatura, svetlost i kiseonik) imaju na kvalitet proizvoda.Naše postrojenje najnovije generacije je jedno od malobrojnih u Italiji koji imaju „Sistem kvaliteta za kontrolu temperature“.U izolovanim rezervoarima u kojima se skladišti ekstra devičansko maslinovo ulje se održava stalna temperatura od 16–18 °.Novi sistem za filtriranje „2 steps Low Temp Filter“ (Filter pri niskim temperaturama u dva koraka) pomaže u održavanju stalne temperature tokom procesa filtriranja i na taj način se izbegavaju termički šokovi koji su uobičajeni tokom procesa klasičnog filtriranja.Upotrebom azota tokom proizvodnog procesa i skladištenja, prisustvo kiseonika (bilo da je tečni kiseonik ili kiseonik u rezervoaru) značajno je smanjeno i na taj način se čuvaju sva svojstva ulja.Sistemi za pumpanje sa niskim nivoom vibracija i cevi od inoksa obezbeđuju obradu proizvoda na visokom nivou i uz savršenu čistoću.